Hồ sơ công ty
King Net (New Tide) là một nhà sản xuất mà cống hiến bản thân trên đặt khách hàng của chúng tôi đầu tiên và phục vụ cho các cơ hội thị trường cạnh tranh về dịch vụ tốt nhất và chất lượng sản phẩm cao với kích thước đầy đủ. King Net (New Tide) được thành lập từ năm 1989, Đài Nam, Đài Loan. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các phụ kiện microphone và cổ ngỗng như tất cả các loại kết nối và cáp lắp ráp phích cắm và ổ cắm.

Đối với King Net, chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không chỉ có thiết bị sản xuất cao, dụng cụ, máy móc và hệ thống đo lường cao mà còn có mối quan hệ hợp tác tốt với nhựa và các vật liệu các nhà cung cấp ở thượng nguồn để đảm bảo khách hàng của chúng tôi với hiệu quả sản xuất và trình độ cao về chất lượng. Bên cạnh đó, vua Net cam kết tuân thủ đầy đủ các RoHS để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách hạn chế sử dụng các chất độc hại trong quá trình này. Chúng tôi tin tưởng sâu xa trong việc giữ chất lượng cao là chìa khóa để làm cho doanh nghiệp tốt nhất và dài Mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi.

Lịch sử
    3Thắc mắc